Saltar apartados

ÀREA D'ESTADÍSTICA

Línies d'investigació

 • Modelatge de mineria de dades, disseny conceptual de les tècniques de mineria de dades.
 • Integració de la mineria de dades i els repositoris de dades.
 • Aplicacions de l'estadística i mineria de dades a grans quantitats de dades.
 • Anàlisi de dades genètiques.
 • Processos ETL de preparació i de neteja de dades.
 • Modelatge i anàlisi de dades temporals.
 • Sistemes d'informació geogràfica, anàlisi de l'estructura del paisatge en el bentos,
 • Modelització espacial, geoestadística.
 • Teledetecció espacial, hidrologia i planificació espacial.
 • Ecologia dels poblaments de peixos litorals, àrees marines protegides.
 • Gestió i conservació dels recursos marins.
 • Bioestadística.
 • Bioinformàtica.

 

Mineria de dades

En temps de crisi la mineria de dades cobra, si cap, un valor afegit en alça per a les empreses o projectes que necessiten conèixer tota la informació necessària per a fer front a l'actual conjuntura (econòmica, social, de la naturalesa, etc.). Donar respostes a qüestions tan importants com: ¿per què està disminuint les seues vendes pel que fa a la competència?, ¿com una tenda de mobles pot fer una campanya de fidelització de clients perquè tem l'arribada d'una cadena internacional a la zona? o ¿quins productes estan relacionats en una cistella de la compra en un supermercat?, és possible gràcies a la mineria de dades.

Les empreses i institucions diàriament generen milions de dades que són emmagatzemades i poden aportar informació molt útil si s'utilitzen tècniques de mineria de dades. Per exemple, trobar una segmentació de clients per a realitzar màrqueting específic. A través de la utilització d'aquests magatzems de dades es pot trobar relacions o patrons ocults en les dades, o descobrir realment on està el forat per on l'empresa perd diners.

En projectes en biologia és habitual trobar-se amb grans quantitats de dades que difícilment poden ser analitzades utilitzant procediments estadístics clàssics. Però si és possible utilitzar mecanismes d'extracció de coneixements que permeten trobar certs patrons existents en les dades. Per exemple, tècniques de clustering, MDS, PCA, classificació, regles d'associació, anàlisi de sèries temporals, anàlisi de seqüències, etc., poden ser útils a l'hora de cercar causes de comportaments o explicacions de fenòmens que no poden ser analitzats amb eines clàssiques o d'ús més restrictiu com a models de regressió o ANOVA.

Així mateix cal destacar que la mineria de dades també treballa sobre la presència en Internet: el web mining, que consisteix a aplicar les tècniques de mineria de dades als documents i serveis web, per a obtenir informació valuosa sobre el comportament dels clients. Per posar un exemple, les empreses que tenen venda en línia, si estudien els comportaments de les compres a través de la mineria de dades, poden recomanar en temps real altres productes que tenen alta probabilitat de ser triats conjuntament pel comprador i així potenciar les vendes.

 

Sistemes d'informació geogràfica

El desenvolupament tecnològic ha propiciat una diversificació de les aplicacions i el desenvolupament i estandardització en l'adquisició de dades espacials a fi d'acostar-los no solament a científics i tècnics especialitzats, sinó fins i tot al públic en general.

Els avantatges que els SIG ofereixen d'aquest tipus d'eines un instrument essencial per a tota classe d'estudis en les ciències ambientals en els quals el component espacial és essencial. Entre d´altres, es poden esmentar avantatges com l'adquisició des de diferents fonts (teledetecció, xarxes d'estacions, GPS) i el seu posterior emmagatzematge de dades en SGDB, processament i explotació de la informació de forma eficaç, representació espacial i extracció de resultats de forma tabular o gràfica (cartografia automàtica, etc.) o implementació de diferents metodologies d'anàlisi i modelització espacial.

Entre els usos que es poden esmentar dels SIG aplicats a les ciències ambientals: inventari de recursos naturals (mitjançant GPS o bases de dades espacials), explotació de la informació i extracció d'informació com a suport als diferents estudis.

Planificació i gestió de recursos naturals, tant en la redacció de plans com PORN, plans de Gestió, ZEPIM, etc. com en el seguiment i avaluació dels resultats.

Estudis d'impactes ambientals: impactes davant contaminació de vivers, impactes d'infraestructures (dics, ports, etc.).

Localitzacions òptimes d'elements com a ports esportius, xarxes d'instrumentalització, rutes òptimes, etc.

Anàlisi espacial, modelització espacial i geoestadística

L'anàlisi espacial pot definir-se com la proposició d'una explicació parcial i possibilitats de previsió pel que fa a l'estat i l'evolució probable de les unitats geogràfiques. Abasta un ampli ventall de metodologies consistents a analitzar i avaluar les dades espacials per a conèixer el seu comportament en el territori i així poder formular teories d'anàlisi o prospecció de les dades o incògnites conegudes, entre les quals destaquen la modelització espacial i la geoestadística.

 

Teledetecció

La teledetecció espacial pot definir-se com aquella tècnica que permet adquirir imatges de la superfície terrestre des de sensors instal·lats en plataformes espacials (CHUVIECO, 2000), encara que es considera una disciplina independent als SIG, es troba fortament arrelada perquè és una font de dades de major importància per a aquests últims.

 

Anàlisi de l'estructura del paisatge en el bentos

D'entre els components principals del paisatge , destaca la denominada "estructura" que fa referència a l'organització espacial entre elements i que estudia la denominada "anàlisi de l'estructura del paisatge" a partir de les diverses mètriques derivades de la forma, grandària, connectivitat, distribució, etc., de cadascun dels elements constituents.

 

Planificació i gestió ambiental

Pot entendre's la planificació i gestió ambiental com l'aplicació pràctica dels diferents mètodes, materials i instruments a la gestió del territori, entre els quals s'inclouen les línies definides anteriorment, a fi d'aplicar de forma racional el coneixement humà i aconseguir decisions a partir de la valoració, objectius perseguits i aplicació d'instruments, amb la finalitat d'assegurar un ús racional i sostenible del medi ambient.

Alguns exemples de l'ús d'aquest tipus d'instruments, a fi de preservar i usar de forma racional el medi marí poden ser figures de protecció ambiental com els plans d'ordenació dels recursos naturals, plans de gestió de figures ambientals com RedNatura2000, projectes LIFE o figures concretes de protecció marina com les zones especialment protegides per al Mediterrani o les àrees marines protegides.

 

Bioestadística

L'estreta relació de l'estadística amb el mètode científic fa de la bioestadística una disciplina imprescindible en la majoria dels projectes en l'àrea tecnològica. El pensament estadístic no solament resol i entén complexa metodologia per a donar resposta a hipòtesi, sinó que és capaç d'organitzar el "stema" que involucra la investigació des del disseny general, disseny de mostreig, control de qualitat de la informació, anàlisi i presentació de resultats.

 

Bioinformàtica

Les principals línies d'investigació en aquests camps inclouen l'alineament de seqüències, la predicció de gens, muntatge del genoma, alineament estructural de proteïnes, predicció d'estructura de proteïnes, predicció de l'expressió gènica, interaccions proteïna-proteïna i modelatge de l'evolució

Departament de Ciències del Mar i Biologia Aplicada


Universitat d'Alacant
Pavelló 13- 1a Planta
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig. Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9840

Fax: (+34) 96 590 9897

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464